kontejnery

...Prodej písku,kačírku,zeminy...
"uvedené ceny prodeje jsou konečné včetně dopravy"
 Písek do pískoviště (cca 0,4m³).......450,-
 Písek …………(maltový,na beton)......... 700-1100,-/avia
 Štěrk............frakce 16/32........ na dotaz
         frakce 4/8..........na dotaz
 Kačírek (praný,nepraný) 16/32.........na dotaz
             4/8..........na dotaz
 Zemina (čistá-černá bez nečistot)....500,-/t

...Odvoz odpadů a sutí...
 kontejner max. 3.tuny.
 Suť, zemina (suť-beton,tašky,cihly,omítky…/zemina z výkopů atp.) ........1500,-/3t
 Směsný odpad (koberce,plasty,nábytek,dřevo atp. „bez sutě“ )……........od 2000,-/3m³
 Zahradní odpad. ……………(listí,tráva,větve atp. ),...................... od 2000,-/3m³
 Dřevo ………………..……..(skříně,prkna,trámy atp. )......................... od 1900,-/3m³
 Ceny jsou kompletní, včetně odvozu a likvidace odpadu. 
Odpad je následně likvidován dle platných předpisů o likvidaci odpadu.